เฟ็ดเฟ่ ล่าท้าผี Archive

FEDFE BOYBAND 5 ท้าไฝ้ผี

เฟ็ดเฟ่ท้าชนทุกแก๊งค์แท๊งค์เถื่อน ให้น้องๆทำคลิปอะไรก็ได้ มาประกวดชิงเงินรางวัล ที่1 ได้ 100,000 บาท